Historia masażu

Masaż jest jedną z najstarszych i najprawdopodobniej najpotężniejszą formą uzdrawiania ciała, znali go również Egipcjanie. O tym masażu mówi się „masaż troskliwych rąk” i to jest prawda.

Masaż Lomi Lomi Nui pierwotnie praktykowany był w świątyniach przez Kahunów, który określany jest mianem Kahuna lapa’au. Masaż wykonywany był wokół kamiennego ołtarza i dlatego też nosił miano masażu świątynnego. Wykonywany był na 4-6 par rąk od 6 do 12 godzin. W Ceremonii tej – ważną rolę odgrywało otoczenie. Lomi Lomi Nui był rytuałem przejścia. Służyło ono oczyszczeniu i było równocześnie świętem, które miało przygotować pewne ważne nowe wydarzenia w życiu danego człowieka.

Kahuna to kapłan/kapłanka, duchowy nauczyciel, uzdrowiciel, przede wszystkim mistrz masażu. Kahuni wierzą, że działają jako „ludzie pomosty”, między duchowym światem i jego prawami a światem materialnym z jego nieszczęściami, smutkami i problemami. Zawsze podczas masażu łączą się z duchami natury, przewodnikami duszy i Aniołami, po to by zwiększyć moc tego masażu.

Lomi jest hawajskim słowem określającym masaż. Podwojenie słowa Lomi podkreśla intensywność i jakość masażu. Nui oznacza zmianę – przejście z Nocy na Dzień (symbol przemiany).

Na Hawajach nieodłącznym elementem tego masażu wykonywanego przez Kahunów jest Huna. W języku hawajskim to „tajemnica”, ale każdy kto zechce, może ją poznać. Nie jest żadną religią, jest filozofią żcyia, mówiącą o sposobie patrzenia i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – niesienia pomocy, tylko wtedy, gdy o to poprosi.

Wyraz Huna oznacza: Hu-energię męską i Na-energię żenską i gdy te dwie energie się połączą podczas trwania masażu Lomi Lomi Nui, następuje Jedność i Bezwarunkowa Miłość.
Życzę tego Wszystkim !